Suburban

!
QS.N1601*154

Stuurnaaf GMC Suburban v.a. 1987 tot 1992

Stuurnaaf voor de GMC Suburban vanaf 1987 tot 1992. Voor modellen zonder standaard Airbag. Aantal tanden spiebaan en diameter: 36T Ø 17.45mm.
QS.N1601*153

Stuurnaaf GMC Suburban tot 1987

Stuurnaaf voor de GMC Suburban tot 1987. Voor modellen zonder standaard Airbag. Aantal tanden spiebaan en diameter: 36T Ø 17.45mm.